Christopher Chelpka

Follow @christopherchelpka on Micro.blog.

😋 Some Thanksgiving veggies, with marshmallows.